Om min private pasningsordning

Pasningsordningen

 

I min private pasningsordning vil I blive mødt af en hjemlig og tryg atmosfære. Jeres barn vil i høj grad komme til at indgå som en del af familien, da jeres barn højst sandsynlig vil komme til at tilbringe mange vågne timer her. I vil blive mødt af kvalitet og faglighed, da jeg er uddannet pædagog.

 

Først og fremmest, og som forudsætning for alt andet, er der fokus på trygheden og tilliden til jeres barn og jer. Det er vigtigt, at I føler jer trygge ved at aflevere jeres barn, for det kan det mærke. Jeres tryghed og tillid kommer gennem vores samarbejde, gennem de daglige snakke vi har om jeres barn, gennem den gode dialog, gennem det jeg fortæller om jeres barns oplevelser i min pasningsordning, og gennem den glæde I kan opleve ved jeres barn, når det er her. Jeres barn vil opleve tryghed og tillid gennem en hverdag fyldt med nærvær, omsorg, kærlighed, kram, tid, ro, anerkendelse og tid til fordybelse, og når jeres barn føler tryghed og tillid, så trives det, og det giver overskud til læring og udvikling.

 

Børn lærer ved at være nysgerrige og undersøge, hvilket jeg understøtter med forskellige udfordringer. Det kan være planlagte aktiviteter, som vi har 2-3 gange i ugen, eller spontane og impulsive ting vi lige griber i luften. Jeg veksler gerne mellem det planlagte og det spontane. Nogle gange er det godt med nye ting at kaste sig ud i og andre gange er dagen præget af børnenes umiddelbare interesse. Jeg veksler også mellem, om vi er ude eller inde. Alle aktiviteter tager afsæt i det enkelte barn, så det får mulighed for at udvikle sig ud fra sine egne behov og i sit eget tempo, men samtidig lærer at indgå i en gruppe og et fællesskab. Alle bliver tilgodeset og der er plads til alle.

 

Min private pasningsordning er præget af oplevelser i og om naturen. Vi er ude så ofte som muligt, enten i haven eller i den omkringliggende natur. Vi følger årets gang i naturen og beskæftiger os med "jord til bord" pædagogik, hvor vores dyrehold og køkkenhave indgår. Vi passer og fodrer hønsene, vi sår, passer og høster i haven. Udbyttet fra høns og have bruger vi i køkkenet til vores mad. Det giver børnene en forståelse af, hvordan tingene hænger sammen, hvor maden kommer fra, og hvad der skal til, for at tingene gror. De lærer at passe godt på planter og dyr og får mange sansemæssige oplevelser og erfaringer med, hvordan tingene ser ud, smager, dufter og føles. Samtidig udfordres børnene i deres motoriske udvikling, når de færdes i naturen.

 


Hvorfor så privat pasningsordning ?

 

I en privat pasningsordning er det forældrene og børnepasseren, der vælger hinanden. Her bliver I ikke tildelt en dagplejer som i det kommunale system. I en privat pasningsordning har I mulighed for selv at vælge hvem der skal passe jeres barn og vælge ud fra de værdier og holdninger, som børnepasseren arbejder ud fra.

 

I min private pasningsordning:

 

 • er der et tæt samarbejde mellem forældrene og jeg, hvor I har mulighed for at komme med jeres ønsker og forventninger omkring hverdagen. Det tætte samarbejde sikrer trygheden og sammenhængen i jeres barns hverdag og den røde tråd i barnets liv.

 

 • har jeg frihed til selv at skabe præcis den dagligdag, der passer til børnenes behov, og jeg skal ikke følge faste rammer med f.eks legestue på bestemte dage.

 

 • har jeg mulighed for at tilgodese hvert enkelt barn og dets familie.

 

 • er det den samme faste børnegruppe hele tiden. Det giver ro og stabilitet og er også godt for f.eks sensitive børn.

 

 • er der mulighed for fleksible åbningstider.

 

 • er der altid en god normering og den samme voksne hele dagen. Der er der ingen fyringer, nedskæringer, besparelser på økonomi/varme hænder eller andre skøre påhit som følge deraf, som f.eks tvungen gæstepleje i vuggestuen.

 

 • er der tilsyn fra kommunen på samme niveau som hos en kommunal dagplejer. Det giver jer sikkerhed for, at kvaliteten og tingene er i orden.

 

 • er det billigere end i kommunal dagpleje og vuggestue. Der er en månedlig prisforskel på henholdsvis 571,- og 1766,-.

 

 • er der mindre smitterisiko og dermed mindre sygdom, da der kun modtages gæstebørn i meget begrænset omfang.

 

 • kan der i tilfælde af min sygdom være flere forskellige muligheder for gæsteplads/pasning.

 

 • vil jeres barn, ved min ferie/fridage, ikke blive placeret hos flere forskellige gæstedagplejere eller blive tvunget i gæstepleje i vuggestuen, da der i min private pasningsordning ikke er mulighed for gæstepleje ved planlagte fridage. Dvs. at i selv skal sørge for pasning.

 

 

Hvordan gør jeg ?

 

Min private pasningsordning henvender sig til børn fra 24 uger og til 2 år og 11 måneder. Jeg er godkendt af Struer kommune og kan modtage op til 5 børn. Du kan gå ind på Struer kommunes hjemmeside og se retningslinierne for privat pasning eller du kan se dem her. Det er også her på kommunens hjemmeside, at du kan læse om tilskud til privat pasning. Jeg er også gerne behjælpelig med papirarbejdet.

 

Hvis I tænker, at min private pasningsordning kunne være noget for jeres barn og jeres familie, så tager I kontakt til mig. I kan kigge forbi, ringe, sende en sms eller mail. Vi aftaler en dag, hvor I kan komme på besøg og se min pasningsordning. Vi får en snak om, hvilke tanker I har gjort jer for jeres barn, og hvilke forventninger I har, og jeg fortæller jer om, hvilke værdier og holdninger mit arbejde med børnene er baseret på. Det er vigtigt, at I mærker efter, om min dagpleje er det rigtige valg for jer. Jeres mavefornemmelse skal være god og kemien ligeledes. Tag jer god tid, det er ikke noget, I skal bestemme på det første besøg. I må gerne snakke det igennem der hjemme. Der er ingen forpligtigelser. Beslutter I jer for, at jeres barn skal have sin hverdag i min pasningsordning, kommer I på besøg igen, hvor vi sammen gennemgår kontrakten og underskriver den. I skal på et hvert tidspunkt bare spørge om alt. Dialogen og det gode samarbejde er meget vigtigt i min pasningsordning. Vi snakker også lidt om barnets vaner/dagsrytme, og hvis der er specielle hensyn. Frem til at barnet skal starte, er I meget velkomne på besøg.

 

Når I vælger en privat pasningsordning, har I mulighed for at søge kommunen om tilskud. Jeres barn skal skrives på venteliste til kommunal pasning, da kommunen ellers ikke yder tilskudet. Når I bliver tildelt en plads i det kommunale regi, vælger I i stedet at gøre brug af ”frit valg ordningen”, som giver jer ret til selv at vælge mellem forskellige pasningsordninger. Herefter skal i udfylde og indsende blanketten ”ansøgning om tilskud til privat børnepasning”.

 


Pris

 

Som privat børnepasser ansættes og aflønnes jeg af forældrene, som hver måned betaler mig det kommunale tilskud + egenbetaling. Der betales i 12 måneder om året. Kommunen yder søskenderabat til denne pasningsordning.

 

Pris for pasning 2023

 

Pris pr måned : 8175,- kr

Kommunalt tilskud : 5890,- kr

Egenbetaling : 2285,- kr

 

Prisen reguleres hvert år d. 1/1.

 

8175,- kr overføres til min konto den sidste bankdag i måneden, og der betales månedsvis forud. Det kommunale tilskud 5890,- kr får I udbetalt fra kommunen op til den første i hver måned.